نمایش 1–12 از 53 نتیجه

SEIKO SSH135J1

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه ) تولید محدود دارای بند رابر اضافه

SEIKO SSH137J1

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه ) تولید محدود دارای بند رابر اضافه

SEIKO SSH139J1

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه )

SEIKO SSH071J1

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه )

SEIKO SSJ013J1

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ذخیره انرژِی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) 10 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت دارای تقویم شب نما

SEIKO SSJ014J1

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
ذخیره انرژِی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) 10 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت دارای تقویم شب نما

SEIKO SSJ015J1

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ذخیره انرژِی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) 10 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت دارای تقویم شب نما

SEIKO SSJ017J1

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
ذخیره انرژِی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) 10 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت دارای تقویم شب نما تولید محدود

SEIKO SSH117J1

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه )

SEIKO SSH107J1

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه )

SEIKO SSH121J1

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه )

CITIZEN CC7015-55E

۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰تومان
دارای آلارم دارای gps دارای ساعت جهانی