ایمیل

info@hajsabbagh.com

شماره تماس

09902418748

آدرس

اصفهان ،چهارباغ عباسی، بعد از کوچه کازرونی بعد از بازار هجرت

 

آدرس شعبه های گالری ساعت حاج صباغ

شماره تماس

031-36662121

آدرس

اصفهان ،چهارباغ بالا،مجتمع تجاری پارک،پلاک 360

 

شماره تماس

031-6257451

آدرس

اصفهان ،توحید،جنب بانک اقتصاد نوین،بازار ماهور

 

شماره تماس

031-36260376

آدرس

اصفهان،خیابان نظر شرقی ،زمان و زیور

 

شماره تماس

031-36517867

آدرس

اصفهان،اصفهان سیتی سنتر،طبقه همکف،پلاک B022

 

آدرس خدمات گالری ساعت حاج صباغ

شماره تماس

03132204339 (داخلی20 – داخلی 18 )

آدرس

اصفهان،خیابان چهارباغ عباسی،بعد از کوچه کازرونی ،بعد از بازار هجرت

 

شماره تماس

03136257457

آدرس

اصفهان،خیابان توحید،جنب بانک اقتصاد نوین،بازار ماهور