اطلاعات تماس

چهارباغ عباسی،بعد از کوچه کازرونی،جنب بازار هجرت
32204339- 031

توحید، جنب بانک اقتصاد نوین، بازار ماهور
36257451- 031

info@hajsabbagh.com
support@hajsabbagh.com

تلفن تماس : 09902418748

وب سایت : hajsabbagh.com

با ما در ارتباط باشید

  شعب فروشگاه حاج صباغ

  اصفهان، چهارباغ عباسی، بعد از کوچه کازرونی، جنب بازار هجرت
  تلفن:32204339-031
  اصفهان، چهارباغ بالا، مجتمع پارک، پلاک ۳۶۰
  تلفن :36662121 -031
  اصفهان‌‌، خیابان توحید، جنب بانک اقتصاد نوین، بازار ماهور
  تلفن:36257451-031
  اصفهان، خیابان نظر شرقی، زمان و زیور
  تلفن:36260376-031
  اصفهان سیتی سنتر، طبقه همکف، پلاک bo22
  تلفن:36517867-031
  اصفهان، سیتی سنتر، طبقه همکف واحدD048
  تلفن:36550105-031