نمایش 1–12 از 710 نتیجه

SEIKO SNXS79K1S

۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
اتوماتیک دارای تقویم نمایش روزهای هفته 21 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت

SEIKO SNKL57K1S

۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
اتوماتیک 21 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت دارای تقویم نمایش روزهای هفته

SEIKO SNKL43K1S

۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
اتوماتیک دارای تقویم نمایش روزهای هفته 21 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت

SEIKO SNZG15K1S

۱۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
اتوماتیک 23 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت دارای تقویم نمایش روزهای هفته

SEIKO SSH135J1

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه ) تولید محدود دارای بند رابر اضافه

SEIKO SSH137J1

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه ) تولید محدود دارای بند رابر اضافه

SEIKO SSH139J1

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
شب نما دارای ساعت جهانی ( 39 منطقه ) ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) نمایش روزهای هفته دارای تقویم نمایش 24 ساعت ( دو زمانه )

SEIKO SPB413J1

۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
اتوماتیک ذخیره انرژی تقریبا 72 ساعت ( 3 روز ) 24 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت تولید محدود

SEIKO SFJ009P1

۵۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
ذخیره انرژی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای کرنوگراف تولید محدود دارای بند چرم اضافه

SEIKO SSC933P1

۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
ذخیره انرژی تقریبا تا 6 ماه در صورت شارژ کامل نمایش 24 ساعت ( دو زمانه ) دارای تقویم دارای کرنوگراف دارای سرعت سنج

SEIKO SSJ019J1

۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
ذخیره انرژِی تا 6 ماه در صورت شارژ کامل دارای Gps ( تنظیم خودکار زمان بر اساس منطقه ) 10 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت دارای تقویم شب نما

SEIKO SPB383J1

۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
اتوماتیک ذخیره انرژی تقریبا تا 70 ساعت ( 3 روز ) 24 سنگ قیمتی بکار رفته در موتور ساعت نمایش 24 ساعت ( دو زمانه ) دارای تقویم ضد آب 200 متر ( غواصی )