در حال نمایش 6 نتیجه

SEIKO SRG019P1

۳۰,۱۲۰,۰۰۰تومان
دارای نشانگر میزان شارژ دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا سال 2100 میلادی    

SEIKO SNP152P1

۵۸,۷۹۰,۰۰۰تومان
دارای تنظیم ساعت تابستانه دارای تقویم ثابت بدون نیاز به تنظیم  

SEIKO SRX011P2

۶۲,۰۲۰,۰۰۰تومان
دارای نشانگر میزان شارژ دارای نشانگر حالت ماه دارای نشانگر روزهای هفته    

SEIKO SNP015P1

۲۲,۱۴۰,۰۰۰تومان
دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا 2100 میلادی دارای نشانگر ماههای میلادی  

SEIKO SNP101P2

۲۸,۲۲۰,۰۰۰تومان
دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا 2100 میلادی دارای نشانگر ماههای میلادی  

SEIKO SNP089P1

۲۶,۶۰۰,۰۰۰تومان
دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا سال 2100 دارای نشانگر سال کبیسه دارای نشانگر ماه میلادی