نمایش دادن همه 6 نتیجه

SEIKO SRG019P1

۲۵,۵۲۰,۰۰۰تومان
دارای نشانگر میزان شارژ دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا سال 2100 میلادی    

SEIKO SNP152P1

۵۰,۰۵۰,۰۰۰تومان
دارای تنظیم ساعت تابستانه دارای تقویم ثابت بدون نیاز به تنظیم  

SEIKO SRX011P2

۵۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
دارای نشانگر میزان شارژ دارای نشانگر حالت ماه دارای نشانگر روزهای هفته    

SEIKO SNP015P1

۱۸,۸۱۱,۰۰۰تومان
دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا 2100 میلادی دارای نشانگر ماههای میلادی  

SEIKO SNP101P2

۲۳,۹۸۰,۰۰۰تومان
دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا 2100 میلادی دارای نشانگر ماههای میلادی  

SEIKO SNP089P1

۲۲,۵۵۱,۰۰۰تومان
دارای تقویم ثابت ذخیره شده تا سال 2100 دارای نشانگر سال کبیسه دارای نشانگر ماه میلادی