خدمات پس از فروش

تعریف گارانتی:


کمپانی متعهد است که قطعات ساعت مشتری را در صورت بروز مشکل در مدت تعیین شده، بدون هزینه تعمیر یا تعویض نماید. بر همین اساس مجموعه نمایشگاه ساعت موارد

تحت ضمانت و نقض ضمانت را به این گونه تعریف کرده است: در این توافق سرویس سنتر متعهد است تا در مدت تعیین شده برای کالای مشخص، چنانچه شامل موارد نقض

گارانتی نشود، هر گونه خرابی را بصورت رایگان تعمیر و یا در صورت لزوم تعویض نماید. ارئه خدماتی مانند:


 تنظیم ساعت های اتوماتیک با دقیق ترین دستگاه ویبرسکوپ موجود در ایران
 روغنکاری قطعات موتور دقیقاً طبق استاندارد شرکت های سازنده
 پولیش و خشگیری قاب و بند ساعت ها
 ساخت و نصب انواع شیشه ساعت شامل:


سایر خدمات:


•  تعمیر تخصصی ساعت های اینگرسول•  تعویض انواع بند ساعت

• تعمیر انواع سربند ساعت بند فلزی


نکاتی که خریداران محترم باید در نظر داشته باشند:

1. خریدار موظف است در هنگام خرید ساعت از سالم بودن آن اطمینان حاصل کند ، لذا بعد از خرید هیچ گونه ایرادی در ارتباط با خراب بودن ساعت از زمان موجود بودن در ویترین پذیرفته نیست و مسئولیت تمامی ایرادها با         خریدار است و ساعت تعویض یا پس گرفته نمی شود.
2. بعد از اتمام گارانتی این شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال همخوانی قطعه با ساعت مشتری را ندارد.
3. کالای تعویضی که تولید آن متوقف شده است به شرط دارا بودن شرایط پشتیبانی با کالای مشابه هم قیمت تعویض و اختلاف قیمت مربوطه محاسبه می‌گردد.
4. خریدار موظف است، در هنگام خرید ساعت از سالم بودن کارت گارانتی اطمینان حاصل نماید. (به استثناء ساعت هایی که مشخصاً گارانتی آنها با فاکتورشان است نه کارت ضمانت)
5.شرکت هیچ گونه تعهدی جهت تعمیر ساعت هایی که زمان گارانتی آن‌ها به اتمام رسیده یا گارانتی آن‌ها در اثر استفاده نادرست مانند ضربه و یا آب زدگی شدید باطل شده است را ندارد. اما در صورتی که این امکان وجود          داشته باشد با دریافت هزینه تعمیر خواهد شد.
6. چنانچه هنگام پذیرش ساعت موارد نقض گارانتی تشخیص داده نشود، مسئولین فنی ساعت مورد نظر می‌توانند طبق معیارهای ذکر شده پشتیبانی را باطل کنند.
7. رسید شدن ساعت های بدون گارانتی به منزله پذیرفتن هزینه مورد تعمیر از طرف مشتری است.
8. ساعت تحویل داده شده از واحد خدمات ،در صورت درخواست مشتری در حضور وی تست خواهد شد.
9. دارنده رسید بعنوان صاحب ساعت تلقی می شود و فقط در قبال رسید، ساعت تحویل داده می شود.
10. تعمیرات انجام شده بر روی ساعت های بدون گارانتی تا سه ماه و در صورتی که استفاده نادرست نشده باشد ، تحت ضمانت سرویس سنتر است.
11. قطعات مصرفی مانند بند و قفل ، شیشه ، قاب ، باتری ، دسته کوک و عقربه شامل گارانتی نمیشوند هم چنین ساعت هایی که در اثر آب زدگی دچار زنگ زدگی و خرابی صفحه و عقربه شده باشند از گارانتی خارج می شوند.
12. تغییر رنگ و تیرگی مشمول شرایط گارانتی نیست.
13. مشتری موظف است در مدت زمان گارانتی جهت رفع ایراد ساعت به شعب مجموعه حاج صباغ مراجعه فرماید ، در غیر این صورت ساعت کاملاً از گارانتی خارج می شود.
۱ -MECHANICAL (مکانیکی): در این سـاعتـهـا از یــک چرخ دنده توازن (رقاصک) برای اندازه گیری زمان و یک شاه فنر برای تولید نیرو استفاده میگردد. این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند سـاعت یکبار با دست کوک شوند(سرکوک ساعت را به خلاف عقربه ساعت بچرخانید). بـرخی از سـاعتهای مکانیکی از ۱۶۰ قطعه مجزا تشکیل گردیده است! کوک کردن ساعت به تعداد زیاد (حدود 5 کوک در 24 ساعت کافی است) و سریع مناسب این ساعت نیست و نسبت به شوک و ضربه حساس است. ضمناً تقویم از 9 شب تا 9 صبح تعویض نگردد. معمولا افرادی که با ساعت های مکانیکی سر و کار دارند  مممکن است ساعت شان در اثر اتفاقاتی نظیر وارد شدن ضربه یا غیره در 24 ساعت چند دقیقه یا بیشتر بجلو برود یا عقب بماند. این مشکل در ساعت اتوماتیک از هر نوع رایج است.
۲- AUTOMATIC (خود کار): این ساعتها هـمان مکانیزم ساعتـهای کوکی را دارند اما خود کوک میباشند. آنها دارای یک چرخ دنده گردان (ROTOR) بـوده کـه شـامـل یـک وزنــه نوسان کننده است که با هر حرکت مچ دست به جلو و عقب نوسان میکند. سپس این نوسانات توسط چرخ دنده ها ی دیگر مبدل به حرکت دورانی شـده و بـاعـث کـوک شـدن شاه فنر میگردد. البته این لنگر به دو جهت چرخش دارد که تنها یک جهت برای کوک شدن ساعت است و جهت دیگر خلاص گرد است. در صورت کم بودن تحرک دست نیاز به کوک به صورت دستی وجود دارد(فقط در صورت از کار افتادن ساعت در شبها حدود 5 کوک در 24 ساعت کافی است). کوک کردن ساعت به تعداد زیاد و سریع مناسب این ساعت نیست و نسبت به شوک و ضربه حساس است. ضمناً تقویم از 9 شب تا 9 صبح تعویض نگردد. معمولا افرادی که با ساعت های اتوماتیک سر و کار دارند می دانند ممکن است ساعت شان در اثر اتفاقاتی نظیر وارد شدن ضربه یا غیره در 24 ساعت چند دقیقه یا بیشتر به جلو برود یا عقب بماند. این مشکل در ساعت اتوماتیک از هر نوع رایج است.
۳- QUARTZ (کوارتز): این ساعتها از بلور کـوارتز بـرای انـدازه گیـری زمـان و از بـاطـری بعنوان منبع تغذیه استفاده میکنند. نیازی به کوک کردن ندارند. در ساعت کوارتز یک کیت الکتریکی بکار رفته که توسط یک باطری کوچک تغذیه میشود و تا زمانی که این کیت الکتریکی و منبع تغذیه (باطری)  سالم باشد ساعت بطور دقیق کار میکند. ضمناً تقویم از 9 شب تا 9 صبح تعویض نگردد.
۴- KINETIC QUARTZ (کوارتز جنبشی): ایـن تکنـولـوژی منـحصر بـفرد شرکت سیکو(SEIKO) میباشد. ساعت کوارتزی ساعتی است که نیازی به باطری ندارد. این ساعتها انرژی الکتریکی خود را از حرکات طبیعی مچ دست و بازو تامین می کنـند. سپس انرژی حاصل را درون یک خازن ذخیره کنند این خازن قادر می بـاشد تا ۳ الی ۱۴ روز در صـورت بی حرکت بودن ساعت انرژی مورد نیاز آن را تامین کند. بهتر است تقویم این ساعت به صورت میلادی تنظیم باشد ، ضمناً تقویم از 9 شب تا 9 صبح تعویض نگردد.
۵- SOLAR QUARTZ (کوارتز خورشیدی): این سـاعت هـا از کـوارتز برای اندازه گیری زمان و از هر گونه منبع نوری که به صفحه ساعت تابیده می گـردد و تـوسـط ســلولهای خورشیدی (SOLAR CELL) جذب شده و انرژی نور را به انرژی الکریکی مبدل میسازنــد، استفاده میکنند. لازم به ذکر است ساعت های خورشیدی باید به صورت روزانه نور ببینند و در جعبه نگهداری نشوند. در صورت عدم رعایت این نکته سلول خورشیدی ضعیف گشته و احتیاج به تعویض خازن پیدا می کند که شامل گارانتی هم نمی شود. ضمناً تقویم از 9 شب تا 9 صبح تعویض نگردد.

فروشگاه اینترنتی حاج صباغ